Trường mầm non Cương Chính được thành lập năm 1975. Qua quá trình phát triển đến nay trường đã duy trì, ổn định và ngày càng có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư xây dựng kịp thời đáp ứng yêu cầu giáo dục từng giai đoạn, từng thời kỳ. Đặc biệt từ năm 2012 đến năm 2015 trường được đầu tư xây dựng phòng học kiên cố và các phòng chức năng tại khu trung tâm theo tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và có Thiết bị - đồ dùng, đồ chơi được trang bị kịp thời ,đầy đủ mang tính đồng bộ.